Jdi na obsah Jdi na menu
 


§ 11.4.2 Jednání, která vedou k uctívání model - zastříhávání vlasů dokola

Je zakázáno zastříhávat vlasy mužů, žen a dětí dokola, neboť je psáno: Nebudete si přistřihovat na hlavě vlasy dokola … (3M 19:27)
Slovo
תַקִּפוּ použité ve verši je odvozeno od slovesa הִקִּיף, které znamená obkroužit nebo obklopit
V tomto smyslu je sloveso ve formě
הַקֵּף užito například i ve verši: Nato nechal יהוה truhlu obejít město jednou kolem dokola. (Jozue 6:11)
Z toho vyplívá, že je zakázáno stříhat vlasy dokola. 
Je nepřípustné zastříhávat vlasy dokola jak podél vlasové linie, tak i v oblasti temene hlavy.
Vyholení hlavy není zastřižením vlasů dokola, je tedy přípustné.
Zakázáno je zastříhávat vlasy dokola jiným osobám, a to proto, že zákaz není vydán v jednotném čísle a nevztahuje se tedy pouze na jednání vůči vlastní osobě.

 

Komentář k § 11.4.2

Část talmudistů zastává názor, že tento zákaz znamená, že by se neměly stříhat vlasy na skráních, tzv. pejzy פֵּאוֹת péót.
Karaimové zákaz interpretují výše uvedeným způsobem, a proto si pejzy narůst nenechávají.

Z výnosu chachama Avrahama Firkoviče, který zakazoval rabanitské praktiky a který byl adresován haličským karaimům vyplívá, že alespoň někteří chasidskými sousedy silně ovlivnění haličští karaimové pejzy (do vydání zákazu) nosili - poznámka překladatele.