Jdi na obsah Jdi na menu
 


§ 12.4 Pravidla chování vůči dětem

Je naší povinností finančně zajistit své děti a učit je, jak se o sebe postarat.
Je naší povinností učit své děti Tóru a pravidla správného jednání ve společnosti, neboť je psáno: Vyučujte jim své syny. (5M 11:19)
Rav Jefet ben Eli ha-Levi al Basrí poznamenává, že je přípustné zajistit dětem učitele Tóry, nicméně ten, kdo učí své děti sám, si zaslouží mnohem větší úctu.
Obecně platí, že své děti máme vychovávat co nejlépe, aby se z nich nestaly svéhlavé a vzpurné děti, které je nezbytné odsoudit k trestu smrti, jak je psáno: Když někdo bude mít svéhlavého a vzpurného syna, který neposlouchá otce ani matku a neposlechne je, ani když ho trestají, pak ho otec s matkou vezmou a odvedou k bráně jeho města za městskými stařešiny. Těm řeknou: Tento náš syn je svéhlavý a vzpurný. Neposlouchá nás, jen hoduje a pije. Všichni muži toho města ať jej ukamenují k smrti. Odstraň ze svého středu zlo! Uslyší o tom všechen Izrael a přijde na něj bázeň. (5M 21:18-21)