Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČÁST 4 - PESACHOVÁ OBĚŤ

Tóra nás informuje, že Bůh seslal na Egypt deset ran, díky nimž se Lid Izraele vymanil z faraonova područí.
Desátá rána způsobila smrt všech v Egyptě žijících prvorozených mužského pohlaví, a to jak z lidu, tak z dobytka.
Izraelité zachránili své prvorozené mužského pohlaví tím, že na základě Božího příkazu označili zárubně svých dveří jehněčí krví; neboť na takto označené domácnosti zhoubný úder nedolehl. 
Pesachová oběť připomíná Boží záchranu prvorozených mužského pohlaví. 

Ač se velmi často jako Pesach פֶּסַח označuje všech sedm dní, během nichž jíme nekvašené chleby, תנ״ך jako Pesach označuje výhradně pesachovou oběť beránka קׇרְבַּן פֶּסַח.
Tuto oběť předkládal za soumraku čtrnáctého dne prvního měsíce každý muž z Lidu Izraele.
Sedm dní, během nichž jíme nekvašené chleby,
תנ״ך označuje jako Svátek nekvašených chlebů Chag ha-macót חַג הַמַּצּוֹת.
V textu knihy
מקדש מעט se budu držet termínů, které užívá תנ״ך.

Ve čtvrté sekci se budeme věnovat následujícím tématům:

1) Tři pesachové oběti: Egyptský pesach, standardní pesach a druhý pesach
2) Pravidla standardního pesachu
3) Pravidla druhého pesachu
4) Shrnutí a srovnání předpisů týkajících se třech pesachů

Protože v současné době nejsou oběti, včetně té pesachové, předkládány, zkrátím tuto sekci na rozdíl od těch předchozích na maximální možnou míru, vynechám detaily a odvozování zákonů se budu věnovat pouze ve velmi omezeném rozsahu.

Věz, že pesachová oběť, jež ochránila Izrael před Bohem nařízeným pobitím prvorozených, by pro každého měla být důvodem, aby si uvědomil, jak bezmezná je ochrana Boží - Verš uvádějící sekci knihyאדרת אליהו  Plášť Elijášův věnovanou Pesachu.