Jdi na obsah Jdi na menu
 


§ 8.2 Dodatečná pravidla půstu

O יוֹם הַכִּפּוּרִים Jóm ha-Kippúrím bychom se měli postit od večera devátého dne sedmého měsíce do setmění desátého dne sedmého měsíce, jak je psáno: Bude to pro vás Šabat všech Šabatů. Od večera devátého dne onoho měsíce do následujícího večera se budete pokořovat a zachovávat svůj den odpočinku. (3M 23:32)


Některé osoby mohou být od půstu osvobozeny.
Jedná se především o osoby, které by půst mohl ohrozit na životě.
Od půstu mohou být osvobozeny i malé děti, protože půst by mohl ohrozit nebo poškodit jejich zdraví.
Nicméně i malé děti by se měly učit postit v míře, která by neohrozila jejich život nebo zdraví, tj. měly by se učit zvykat si na půst.


Nežidé a nežidovští zaměstnanci Židů se o יוֹם הַכִּפּוּרִים Jóm ha-Kippúrím postit nemusí.


Žádná z osob osvobozených z půstu by neměla jíst na veřejnosti, protože konzumací jídla na veřejných místech by byl půst znesvěcen.

Půst je prostředkem pokání.
Proto by se lidé neměli pokoušet jakýmkoli způsobem omezit či snížit svou schopnost pocítit účinky půstu. 
Například bychom se neměli omývat ve studené vodě za účelem redukce nepříjemných pocitů vyvolaných zdržením se pití, tj. žízní.  


Rabíni talmudistů ukládají svým souvěrcům povinnost pokořovat se během Dne smíření i jiným způsobem než půstem. *
Jedná se ale povinnosti ustanovené duchovními autoritami talmudistů, ne o povinnost vycházející z Písma svatého.
Nicméně pokořování duše i jiným způsobem, než půstem je chvályhodné, neboť jakékoli pokořování duše usnadňuje pokání. 


* Rabíni talmudistů například ustanovili svým souvěrcům zákaz nosit během Dne smíření koženou obuv.