Jdi na obsah Jdi na menu
 


§ 16.5.2 Očista předmětů - pece a krby

Ve verších Tóry, které pojednávají o rituální očistě předmětů najdeme i verš, který zmiňuje pec a krb, jak je psáno: Cokoli, nač upadne taková zdechlina, bude nečisté. Pec i krb budou zbořeny, jsou nečisté a nečisté pro vás zůstanou. (3M 11:35)
Podle učenců má tento verš na mysli přenosné kameninové krby a přenosné kameninové pece. *
Patřily tedy do skupiny předmětů vyrobených z jílu, hrnčířské hlíny nebo kameniny (viz § 16.5.1), které nelze rituálně očistit a které musí být rozbity.
Naopak pece a krby, které jsou součástí příbytku, tj. jsou k příbytku pevně ukotveny, nejsou považovány za
כְּלִים, a to ani v případě, že jsou vyrobeny z kameniny.
Pevně ukotvené krby a pece vyrobené z kameniny se proto nestávají pro kontaktu s rituální nečistotou rituálně nečistými a nemusí být rozbity. 
Pece a krby vyrobené z jiného typu materiálu, než je jíl, hrnčířská hlína, kamenina atp. po kontaktu s rituální nečistotou rozbity být nemusí, a to ani v případě, že nejsou pevně ukotveny k příbytku.
To znamená, že pece a krby vyrobené z jiného typu materiálu, než je jíl, hrnčířská hlína, kamenina atp. lze očistit.

 

* Je pravděpodobné, že přenosné kameninové krby a přenosné kameninové pece byly (spolu s ohništěm) v době darování Tóry (pro v té době trvale neusazené Izraelity) nejběžněji používaným typem tepelného zařízení užívaného k vytápění, pečení, tepelné přípravě pokrmů a tepelnému zpracování surovin a výrobků, proto Tóra typ pecí a krbů blíže neupřesňuje.