Jdi na obsah Jdi na menu
 


§ 6.1.1 Argumenty týkající se hlavního smyslu Omeru

Učenci, kteří zastávají názor, že Svátek týdnů není připomínkou předání Tóry Lidu Izraele, tvrdí, že עֹמֶר  Omer je obdobím, během kterého je potřeba usilovat o Boží milosrdenství a požehnání, které se projeví během následující sklizně hojnou úrodou.
Tento názor se opírá o výrok proroka Jeremiáše: Mějme
יהוה, svého Boha, v úctě! On dává podzimní i jarní deště v pravý čas, zachovává nám שְׁבֻעֹת týdny určené pro sklizeň. (Jeremiáš 5:24)

Naproti tomu rav Jehošua ben Jehudah, který věřil, že Tóra byla předána Lidu Izraele přímo v době Svátku týdnů, zastává názor, že hlavním smyslem Omerové oběti a Omeru byla duchovní očista předcházející darování Tóry.
Svůj názor opírá o skutečnost, že očista od mnoha typů rituální nečistoty trvá sedm dní; proto podle něj období Omeru (bez Svátku týdnů), z jeho pohledu období rituální očisty, trvá sedm týdnů, respektive sedm krát sedm dní.