Jdi na obsah Jdi na menu
 


§ 3.12 Požadavky vyplývající z nakládání s manou

Mojžíš zakázal Lidu Izraele sbírat manu v čase Šabatu; dále pak přikázal, aby lid manu určenou pro konzumaci v čase Šabatu připravil (sbíral, pekl a vařil) již šestého dne. (2M 16:22-26)
To, že by měla být mana připravena před Šabatem vyplývá i z verše: Když budou připravovat, co přinesou, ať je toho šestého dne dvakrát tolik, než co nasbírají každodenně. (2M 16:5)
Stejně jako musela být před Šabatem připravena mana, musely být před Šabatem vyřešeny i ostatní záležitosti.

Nepřípustné je sbírat plody spadlé pod stromem i ovoce na stromě.
Přípustné není ani lisovat ovoce za účelem získání šťávy, přípustné ale je si ochutit jídlo například vymáčknutím šťávy citronu.
Nepřípustné jsou včelařské práce, například vyndávání plástů z úlů a jejich následné lisování za účelem získání medu.

Zakázáno je čerpat vodu ze studny či pramene.
V čase Šabatu lze využívat pouze dešťovou vodu, které byla nasbírána před Šabatem.
Použít nelze ani vodu, která byla do naší domácnosti přivedena veřejným vodovodem po vyzdvihnutí stavidla vodního zdroje.

Ze skutečnosti, že mana určená pro konzumaci v čase Šabatu musela být připravena (upečena a uvařena) již před Šabatem vyplývá, že je nepřípustné abychom v čase Šabatu něco pekli, vařili nebo ohřívali, a to ani v případě, že již oheň nehoří a jídlo je pečeno nebo vařeno pomocí zbytkového tepla. 
To znamená, že je nepřípustná i příprava tradičního šouletu (jehož příprava je dokončena během sobotní noci pomocí zbytkového tepla).

Nicméně je přípustné vložit jídlo do trouby, a díky jejím tepelněizolačním vlastnostem zpomalit chladnutí vloženého jídla.
V čase Šabatu je přípustné i umístění studeného pokrmu či nápoje na teplejší místo, nesmí však v žádné případě dojít k varu či k nějaké změně vlastností potraviny či nápoje způsobené změnou teploty.